fbpx Adam Michał Szczęch | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Adam Michał Szczęch | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Adam Michał Szczęch

Uchwałą Rady Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 17 stycznia 2013 roku

Adam Michał Szczęch

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Kształtowanie systemu emerytalnego w  Polsce. Analiza istniejących rozwiązań i  budowa systemu docelowego”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk ekonomicznych

w zakresie Ekonomii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. UG, dr hab. Przemysław Kulawczuk

Recenzenci: prof. UG, dr hab. Hanna Treder, prof. AM, dr hab. Marek Grzybowski

Dyplom nr 3603.


Gdańsk, 24 stycznia 2013 r.