fbpx Tomasz Szymczak | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Tomasz Szymczak | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Tomasz Szymczak

Uchwałą Rady Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 17 stycznia 2013 roku

Tomasz Szymczak

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Globalny duopol w  produkcji dużych samolotów cywilnych na  przykładzie konkurencji Boeinga i  Airbusa”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk ekonomicznych

w zakresie Ekonomii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. UG, dr hab. Dariusz Filar

Recenzenci: prof. dr hab. Andrzej Ruciński, prof. SGH, dr hab. Elżbieta Marciszewska

Dyplom nr 3604.


Gdańsk, 24 stycznia 2013 r.