fbpx Jakub Jan Pietrzak | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Jakub Jan Pietrzak

Jakub Jan Pietrzak

Uchwałą Rady Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 09 maja 2013 roku

Jakub Jan Pietrzak

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Stabilność cen w  ujęciu szkoły austrackiej oraz  ekonomii głównego nurtu”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk ekonomicznych

w zakresie Ekonomii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. UG, dr hab. Dariusz Filar

Recenzenci: prof. dr hab. Anna Zielińska-Głębocka, prof. dr hab. inż. Witold Kwaśnicki

Dyplom nr 3641.


Gdańsk, 16 maja 2013 r.

Data publikacji: środa, 4 czerwca 2014 roku, 6:50
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: