fbpx Aleksandra Koźlak | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Aleksandra Koźlak

Aleksandra Koźlak

Uchwałą Rady Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 14 maja 2013 roku

Aleksandra Koźlak

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

Nowoczesny system transportowy jako czynnik rozwoju regionalnego w  Polsce

uzyskała stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk ekonomicznych

w zakresie Ekonomii

Recenzenci w postępowaniu habilitacyjnym: prof. dr hab. Włodzimierz Rydzkowski, prof. dr hab. Marek Ciesielski, prof. dr hab. Andrzej Lisowski, prof. dr hab. Stanisław Korenik

Dyplom nr 706.


Gdańsk, 23 maja 2013 r.

Data publikacji: środa, 4 czerwca 2014 roku, 6:50
Ostatnia modyfikacja: wtorek, 21 października 2014 roku, 11:58
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: