fbpx Wiesława Lizińska | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Wiesława Lizińska

Wiesława Lizińska

Uchwałą Rady Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 26 listopada 2013 roku

Wiesława Lizińska

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

Klimat inwestycyjny jako czynnik bezpośrednich inwestycji zagranicznych w  Polsce (studium na  poziomie układów terytorialnych)

uzyskała stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk ekonomicznych

w zakresie Ekonomii

Recenzenci w postępowaniu habilitacyjnym: prof. UG, dr hab. Dariusz Filar, prof. dr hab. Czesław Kazimierz Domański, prof. dr hab. Kazimierz Pająk, prof. dr hab. Wiesława Maria Przybylska-Kapuścińska

Dyplom nr 724.


Gdańsk, 02 grudnia 2013 r.

Data publikacji: środa, 4 czerwca 2014 roku, 6:50
Ostatnia modyfikacja: wtorek, 21 października 2014 roku, 11:58
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: