fbpx Barbara Pawłowska | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Barbara Pawłowska

Barbara Pawłowska

Uchwałą Rady Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 08 stycznia 2014 roku

Barbara Pawłowska

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

Zrównoważony rozwój transportu na tle współczesnych procesów społeczno-gospodarczych

uzyskała stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk ekonomicznych

w zakresie Ekonomii

Recenzenci w postępowaniu habilitacyjnym: prof. dr hab. Włodzimierz Rydzkowski, prof. dr hab. Andrzej Stanisław Grzelakowski, prof. dr hab. Marek Ciesielski, prof. dr hab. Andrzej Wojtyna

Dyplom nr 733.


Gdańsk, 14 stycznia 2014 r.

Data publikacji: środa, 4 czerwca 2014 roku, 6:50
Ostatnia modyfikacja: wtorek, 21 października 2014 roku, 11:58
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: