fbpx Stanisław Umiński | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Stanisław Umiński

Stanisław Umiński

Uchwałą Rady Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 29 maja 2014 roku

Stanisław Umiński

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

Rozważania nad naturą, przyczynami oraz konkurencyjnością działalności eksportowej w ujęciu regionalnym dla Polski

uzyskał stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk ekonomicznych

w zakresie Ekonomii

Recenzenci w postępowaniu habilitacyjnym: prof. dr hab. Anna Zielińska-Głębocka, prof. dr hab. Adam Budnikowski, prof. dr hab. Marian Gorynia, prof. dr hab. Tadeusz Stryjakiewicz

Dyplom nr 756.


Gdańsk, 03 czerwca 2014 r.

Data publikacji: środa, 4 czerwca 2014 roku, 10:16
Ostatnia modyfikacja: wtorek, 21 października 2014 roku, 11:58
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: Regina Zaremba