fbpx Anna Elżbieta Kokot | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Anna Elżbieta Kokot | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Anna Elżbieta Kokot

Uchwałą Rady Instytutu Pedagogiki Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 22 maja 2014 roku

Anna Elżbieta Kokot

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Mobbing w szkole jako zagrożenie podmiotowości nauczyciela”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk społecznych

w zakresie Pedagogiki

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Ryszard Parzęcki

Recenzenci: prof. UG, dr hab. Lucyna Elżbieta Kopciewicz, ks. prof. UP, dr hab. Adam Roman Solak

Dyplom nr 3792.


Gdańsk, 27 maja 2014 r.