fbpx Iwona Alicja Grzegorzewska | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Iwona Alicja Grzegorzewska

Iwona Alicja Grzegorzewska

Uchwałą Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 05 czerwca 2014 roku

Iwona Alicja Grzegorzewska

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

Odporność psychiczna dzieci alkoholików

uzyskała stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk społecznych

w zakresie Psychologii

Recenzenci w postępowaniu habilitacyjnym: prof. dr hab. Władysław Jerzy Łosiak, dr hab. Jan Chodkiewicz, prof. dr hab. Lidia Cierpiałkowska, prof.UG, dr hab. Beata Pastwa-Wojciechowska

Dyplom nr 759.


Gdańsk, 24 czerwca 2014 r.

Data publikacji: wtorek, 1 lipca 2014 roku, 14:22
Ostatnia modyfikacja: wtorek, 21 października 2014 roku, 11:58
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: Regina Zaremba