fbpx Anna Wioletta Pilarski | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Anna Wioletta Pilarski

Anna Wioletta Pilarski

z dnia 05 czerwca 2014 roku

Anna Wioletta Pilarski

na podstawie osiągnięcia naukowego pod tytułem:

Das Nullsubjekt im Polnischen. Dependenzielle Verbgrammatik und Generative Transformationsgrammatik im Modellvergleich

oraz oceny aktywności naukowej

uzyskała stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk humanistycznych

w zakresie Językoznawstwa

Recenzenci w postępowaniu habilitacyjnym: prof. USz. dr hab. Paweł Mecner, prof. dr hab. Sambor Franciszek Grucza, prof. dr hab. Andrzej Kątny

Przewodniczący komisji habilitacyjnej: prof. dr hab. Elżbieta Mańczak-Wohlfeld

Dyplom nr 760.


Gdańsk, 25 czerwca 2014 r.

Data publikacji: wtorek, 1 lipca 2014 roku, 14:33
Ostatnia modyfikacja: czwartek, 17 lipca 2014 roku, 16:34
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: Regina Zaremba