fbpx Izabela Elżbieta Chmielarz | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Izabela Elżbieta Chmielarz | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Izabela Elżbieta Chmielarz

Uchwałą Rady Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 16 stycznia 2015 roku

magister Biologii w zakresie Biologii Molekularnej

Izabela Elżbieta Chmielarz

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Biologiczne aspekty terapii redukcji syntezy substratu łączonej z enzymatyczną terapią zastępczą z zastosowaniem komórkowego modelu mukopolisacharydoz typu I i II”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk biologicznych

w zakresie Biologii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Grzegorz Władysław Węgrzyn

Recenzenci: prof. dr hab. Anna Józefa Tylki-Szymańska, dr hab. Agnieszka Ługowska

Dyplom nr 3866.


Gdańsk, 23 stycznia 2015 r.

Streszczenie

ZałącznikWielkość
PDF icon Streszczenie119.06 KB