fbpx Tomasz Kazimierz Koper | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Tomasz Kazimierz Koper | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Tomasz Kazimierz Koper

Uchwałą Rady Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 16 października 2015 roku

magister Biologii w zakresie Biologii Molekularnej

Tomasz Kazimierz Koper

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Regulacja aktywności proteolitycznej białka HtrA bakterii Escherichia coli: rola statusu redoks enzymu oraz projektowanie modulatorów allosterycznych”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk biologicznych

w zakresie Mikrobiologii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. UG, dr hab. Joanna Skórko-Glonek

Kopromotor: prof. dr hab. Jerzy Edward Ciarkowski

Recenzenci: prof. dr hab. Michał Piotr Obuchowski, prof. UŁ,dr hab. Katarzyna Dorota Lisowska

Dyplom nr 3960.


Gdańsk, 28 października 2015 r.

Streszczenie

ZałącznikWielkość
PDF icon Streszczenie131.81 KB