fbpx Angelika Kaczyńska | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Angelika Kaczyńska | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Angelika Kaczyńska

Uchwałą Rady Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 24 marca 2017 roku

magister Biotechnologii w zakresie Biotechnologii Zwierząt

Angelika Kaczyńska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Metoda uwrażliwiania komórek nowotworowych piersi na klasyczne terapie przy użyciu naturalnie występujących izotiocyjanianów”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk biologicznych

w zakresie Biologii

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Anna Herman-Antosiewicz, prof. UG

Recenzenci: prof. dr hab. Wanda Maria Baer-Dubowska, prof. dr hab. Michał Woźniak

Dyplom nr 4145.


Gdańsk, 30 marca 2017 r.

Streszczenie

ZałącznikWielkość
PDF icon Streszczenie209.61 KB