fbpx Kamil Marcin Bujak | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Kamil Marcin Bujak

Kamil Marcin Bujak

Uchwałą Rady Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 26 czerwca 2014 roku

Kamil Marcin Bujak

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Kreowanie i kontrolowanie jakości usług w transporcie miejskim”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk ekonomicznych

w zakresie Ekonomii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Olgierd Tadeusz Wyszomirski

Recenzenci: prof. dr hab. Krzysztof Marek Szałucki, prof. PK, dr hab. inż. Wiesław Starowicz

Dyplom nr 3800.


Gdańsk, 03 lipca 2014 r.

Data publikacji: wtorek, 15 lipca 2014 roku, 13:20
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: Regina Zaremba