fbpx Beata Anna Milewska | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Beata Anna Milewska

Beata Anna Milewska

Uchwałą Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 26 czerwca 2014 roku

Beata Anna Milewska

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

Słowotwórstwo kaszubskiego przymiotnika. Formacje denominalne

uzyskała stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk humanistycznych

w zakresie Językoznawstwa

Recenzenci w postępowaniu habilitacyjnym: prof. UG, dr hab. Marek Cybulski, prof. dr hab. Jadwiga Czesława Zieniuk, prof. dr hab. Halina Irena Pelc, prof. dr hab. Anna Maria Tyrpa

Dyplom nr 761.


Gdańsk, 02 lipca 2014 r.

Data publikacji: czwartek, 17 lipca 2014 roku, 9:29
Ostatnia modyfikacja: wtorek, 21 października 2014 roku, 11:58
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: Regina Zaremba