fbpx Arleta Szadziewska | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Arleta Szadziewska

Arleta Szadziewska

z dnia 12 czerwca 2014 roku

Arleta Szadziewska

na podstawie osiągnięcia naukowego pod tytułem:

Sprawozdawcze i zarządcze aspekty rachunkowości środowiskowej

oraz oceny aktywności naukowej

uzyskała stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk ekonomicznych

w zakresie Finansów

Recenzenci w postępowaniu habilitacyjnym: prof. dr hab. Wiesława Maria Przybylska-Kapuścińska, prof. dr hab. Stanisław Owsiak, prof. UG, dr hab. Małgorzata Wiśniewska

Przewodniczący komisji habilitacyjnej: prof. dr hab .Krzysztof Jajuga

Dyplom nr 763.


Gdańsk, 30 czerwca 2014 r.

Data publikacji: czwartek, 17 lipca 2014 roku, 9:53
Ostatnia modyfikacja: środa, 20 sierpnia 2014 roku, 16:42
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: Regina Zaremba