fbpx Piotr Sergiusz Walentynowicz | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Piotr Sergiusz Walentynowicz

Piotr Sergiusz Walentynowicz

Uchwałą Rady Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 17 czerwca 2014 roku

Piotr Sergiusz Walentynowicz

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

Uwarunkowania wdrażania Lean Management w przedsiębiorstwach produkcyjnych w Polsce

uzyskał stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk ekonomicznych

w zakresie Nauk o zarządzaniu

Recenzenci w postępowaniu habilitacyjnym: prof. dr hab. Ryszard Borowiecki, prof. dr hab. inż. Stefan Trzcielinski, prof. dr hab. Kazimierz Zimniewicz, prof. UG, dr hab. Małgorzata Wiśniewska

Dyplom nr 764.


Gdańsk, 30 czerwca 2014 r.

Data publikacji: czwartek, 17 lipca 2014 roku, 10:06
Ostatnia modyfikacja: wtorek, 21 października 2014 roku, 11:58
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: Regina Zaremba