fbpx Piotr Jarosław Millati | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Piotr Jarosław Millati

Piotr Jarosław Millati

Uchwałą Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 27 czerwca 2014 roku

Piotr Jarosław Millati

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

Tratwa Meduzy

uzyskał stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk humanistycznych

w zakresie Literaturoznawstwa

Recenzenci w postępowaniu habilitacyjnym: prof. UG, dr hab. Wojciech Rafał Owczarski, prof. AP, dr hab. Tadeusz Krzysztof Sucharski, dr hab. Agata Bielik-Robson, prof. dr hab. Wojciech Kazimierz Gutowski

Dyplom nr 765.


Gdańsk, 02 lipca 2014 r.

Data publikacji: czwartek, 17 lipca 2014 roku, 11:01
Ostatnia modyfikacja: wtorek, 21 października 2014 roku, 11:58
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: Regina Zaremba