fbpx Katarzyna Barbara Bałżewska | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Katarzyna Barbara Bałżewska | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Katarzyna Barbara Bałżewska

Uchwałą Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 10 lipca 2014 roku

Katarzyna Barbara Bałżewska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„"Czarodziejska góra" w literaturze polskiej. Ślady, interpretacje i nawiązania”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Literaturoznawstwa

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. UG, dr hab. Aleksandra Elżbieta Ubertowska

Recenzenci: prof. dr hab. Jan Ciechowicz, prof. Uniwersytetu w Poczdamie, dr Magdalena Marszałek

Dyplom nr 3803.


Gdańsk, 15 lipca 2014 r.