fbpx Katarzyna Halina Wojan | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Katarzyna Halina Wojan

Katarzyna Halina Wojan

Uchwałą Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 10 lipca 2014 roku

dr nauk humanistycznych

Katarzyna Halina Wojan

na podstawie osiągnięcia naukowego pod tytułem:

Wielokryterialna optymalizacja działalności leksykograficznej jako respons na rosnące zapotrzebowanie społeczne na profesjonalne słownikarskie narzędzia translatorskie

oraz oceny aktywności naukowej

uzyskała stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk humanistycznych

w zakresie Językoznawstwa

Recenzenci w postępowaniu habilitacyjnym: prof. dr hab.Piotr Żmigrodzki, prof. dr hab. Krystyna Urszula Szcześniak

Przewodniczący komisji habilitacyjnej: prof. dr hab.Małgorzata Zofia Kita

Dyplom nr 766.


Gdańsk, 22 lipca 2014 r.

Data publikacji: środa, 30 lipca 2014 roku, 11:55
Ostatnia modyfikacja: wtorek, 4 listopada 2014 roku, 13:27
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Regina Zaremba
Treść wprowadzona przez: Regina Zaremba