fbpx Tomasz Ignacy Tylec | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Tomasz Ignacy Tylec | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Tomasz Ignacy Tylec

Uchwałą Rady Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 25 września 2014 roku

Tomasz Ignacy Tylec

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Struktura zbioru odwzorowań dodatnich między niskowymiarowymi algebrami macierzowymi”

„On the structure of the set of positive maps between low dimensional matrix algebras”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk fizycznych

w zakresie Fizyki

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Władysłam Adam Majewski

Recenzenci: prof. dr hab. Marek Marcin Kuś, dr hab. Piotr Mikołaj Sołtan

Dyplom nr 3819.


Gdańsk, 30 września 2014 r.

Abstract

ZałącznikWielkość
PDF icon streszczenie-en.pdf612.31 KB

Streszczenie

ZałącznikWielkość
PDF icon streszczenie-pl.pdf611.41 KB

Recenzje