fbpx Joanna Król | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Joanna Król

Joanna Król

Uchwałą Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 04 września 2014 roku

Joanna Król

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

To idzie młodość ... Związek Młodzieży Polskiej w szkole średniej ogólnokształcącej w latach 1948 - 1957

uzyskała stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk społecznych

w zakresie Pedagogiki, specjalność: historia edukacji

Recenzenci w postępowaniu habilitacyjnym: prof. dr hab. Wiesław Tomasz Theiss, prof. UAM, dr hab. Wiesław Mirosław Jamrożek, prof. UJK, dr hab. Witold Jan Chmielecki, prof. UG, dr hab. Romuald Grzybowski

Dyplom nr 767.


Gdańsk, 12 września 2014 r.

Data publikacji: piątek, 12 września 2014 roku, 9:05
Ostatnia modyfikacja: wtorek, 21 października 2014 roku, 11:58
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: Regina Zaremba