fbpx Beata Stachowiak | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Beata Stachowiak

Beata Stachowiak

Uchwałą Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 04 września 2014 roku

Beata Stachowiak

na podstawie osiągnięcia naukowego pod tytułem:

Socjalizacja studentów do społeczeństwa informacyjnego na przykładzie Litwy, Niemiec, Polski, Republiki Czeskiej i Ukrainy. Studium porównawcze

oraz oceny aktywności naukowej

uzyskała stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk społecznych

w zakresie Pedagogiki

Recenzenci w postępowaniu habilitacyjnym: prof. dr hab. Bronisław Franciszek Siemieniecki, prof. dr hab. Jerzy Nikitorowicz, prof. APS, dr hab. Maciej Radosław Tanaś

Przewodniczący komisji habilitacyjnej: prof. dr hab. Wiesław Tomasz Theiss

Dyplom nr 768.


Gdańsk, 25 września 2014 r.

Wniosek

ZałącznikWielkość
PDF icon 1_beata-stachowiak-wniosek-pol.pdf192.29 KB

Autoreferat

ZałącznikWielkość
PDF icon 2_beata_stachowiak_autoreferat-jezyk-pol.pdf391.94 KB

Self-presentation

ZałącznikWielkość
PDF icon 3_beata-stachowiak-autorefeat-jezyk-ang.pdf393.58 KB

Komisja habilitacyjna

ZałącznikWielkość
PDF icon 5_ck_wszczecie_i_powolanie_kh.pdf1012.98 KB

Uchwała

ZałącznikWielkość
PDF icon 6_uchawla_rw_nadanie_stopnia_dr_hab.pdf513.2 KB
Data publikacji: czwartek, 25 września 2014 roku, 13:37
Ostatnia modyfikacja: wtorek, 2 grudnia 2014 roku, 11:59
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Regina Zaremba
Treść wprowadzona przez: Grzegorz Konik