fbpx Alicja Monika Jurgiel-Aleksander | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Alicja Monika Jurgiel-Aleksander

Alicja Monika Jurgiel-Aleksander

Uchwałą Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 03 kwietnia 2014 roku

Alicja Monika Jurgiel-Aleksander

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

Doświadczenie edukacyjne w perspektywie andragogicznej. Studium biograficzno-fenomenograficzne

uzyskała stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk społecznych

w zakresie Pedagogiki, specjalność: andragogika

Recenzenci w postępowaniu habilitacyjnym: prof. dr hab. Mieczysaw Malewski, prof. dr hab. Andrzej Olubiński, prof. dr hab. Ewa Maria Solarczyk-Ambrozik, prof. UG, dr hab. Teresa Alicja Bauman

Dyplom nr 745.


Gdańsk, 17 kwietnia 2014 r.

Data publikacji: piątek, 10 października 2014 roku, 7:25
Ostatnia modyfikacja: wtorek, 21 października 2014 roku, 11:58
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: Regina Zaremba