fbpx Agata Walczewska | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Agata Walczewska

Agata Walczewska

Uchwałą Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 19 listopada 2014 roku

magister inżynier

Agata Walczewska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Synteza i właściwości biologiczne N-podstawionych pochodnych O3-(2-amino-2-deoksy-β-D-glukopiranozylo)diosgeniny”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. UG, hab. Beata Maria Liberek

Recenzenci: prof. UG, dr hab. Zbigniew Kaczyński, prof. dr hab. inż. Sławomir Piotr Milewski

Dyplom nr 3845.


Gdańsk, 21 listopada 2014 r.

Recenzje

ZałącznikWielkość
PDF icon Recenzja 12.77 MB
PDF icon Recenzja 23.67 MB
Data publikacji: czwartek, 23 października 2014 roku, 9:16
Ostatnia modyfikacja: środa, 25 listopada 2015 roku, 11:34
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Andrzej Nowacki
Treść wprowadzona przez: Sławomir Lach