fbpx Agata Walczewska | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Agata Walczewska | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Agata Walczewska

Uchwałą Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 19 listopada 2014 roku

magister inżynier

Agata Walczewska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Synteza i właściwości biologiczne N-podstawionych pochodnych O3-(2-amino-2-deoksy-β-D-glukopiranozylo)diosgeniny”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. UG, hab. Beata Maria Liberek

Recenzenci: prof. UG, dr hab. Zbigniew Kaczyński, prof. dr hab. inż. Sławomir Piotr Milewski

Dyplom nr 3845.


Gdańsk, 21 listopada 2014 r.

Recenzje

ZałącznikWielkość
PDF icon Recenzja 12.77 MB
PDF icon Recenzja 23.67 MB