fbpx Żanna Sładkiewicz | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Żanna Sładkiewicz

Żanna Sładkiewicz

Uchwałą Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 16 października 2014 roku

dr nauk humanistycznych

Żanna Sładkiewicz

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

Felieton polityczny w świetle teorii perswazji językowej

uzyskała stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk humanistycznych

w zakresie Językoznawstwa, specjalność: językoznawstwo pragmatyczne

Recenzenci w postępowaniu habilitacyjnym: prof. UG, dr hab. Agnieszka Spagińska-Pruszak, prof. UAM, dr hab. Andrzej Sitarski, prof. UMK, dr hab. Stefan Grzybowski, prof. UWr, dr hab. Michał Władysław Tarnowski

Dyplom nr 771.


Gdańsk, 21 października 2014 r.

Data publikacji: wtorek, 4 listopada 2014 roku, 11:13
Ostatnia modyfikacja: wtorek, 29 grudnia 2015 roku, 17:40
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: Regina Zaremba