fbpx Małgorzata Marta Szwejkowska | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Małgorzata Marta Szwejkowska | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Małgorzata Marta Szwejkowska

Uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia 13 października 2014 roku

dr nauk prawnych w zakresie prawa

Małgorzata Marta Szwejkowska

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

„Skazani z zaburzeniami preferencji seksualnych. Studium karnoprawne i kryminologiczne”

uzyskała stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk prawnych

w zakresie Prawa, specjalność: prawo karne

Recenzenci w przewodzie habilitacyjnym: prof. dr hab. Brunon Hołyst, prof. dr hab. Jarosław Krzysztof Warylewski, prof. dr hab. Lech Krzysztof Paprzycki, prof. UMK, dr hab.Violetta Konarska-Wrzosek

Dyplom nr 773.


Gdańsk, 28 października 2014 r.