Jacek Winiarski | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jacek Winiarski

Uchwałą Rady Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia 23 października 2014 roku

dr inż. nauk technicznych

Jacek Winiarski

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

„Ryzyko planu realizacji projektu na przykładzie przedsięwzięć informatycznych”

uzyskał stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk ekonomicznych

w zakresie Nauk o zarządzaniu

Recenzenci w przewodzie habilitacyjnym: prof. dr hab. Krzysztof Jajuga, prof. dr hab. inż. Michał Trocki, prof. dr hab. Stanisław Kasiewicz, prof. UG, dr hab. Jerzy Zemke

Dyplom nr 774.


Gdańsk, 30 października 2014 r.