fbpx Olga Kubińska | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Olga Kubińska

Olga Kubińska

Uchwałą Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 24 października 2014 roku

dr nauk humanistycznych

Olga Kubińska

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

Przybyłem tu by umrzeć. Relacje z placów straceń

uzyskała stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk humanistycznych

w zakresie Literaturoznawstwa, specjalność: literaturoznawstwo angielskie

Recenzenci w postępowaniu habilitacyjnym: prof. dr hab. Jerzy Limon, prof. dr hab. Marta Teresa Gibińska-Marzec, prof. dr hab. Tadeusz Sławek, prof. dr hab. Andrzej Wicher

Dyplom nr 775.


Gdańsk, 30 października 2014 r.

Data publikacji: wtorek, 4 listopada 2014 roku, 13:07
Ostatnia modyfikacja: wtorek, 29 grudnia 2015 roku, 17:39
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: Regina Zaremba