fbpx Anna Ryś | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Anna Ryś

Anna Ryś

Uchwałą Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 23 października 2014 roku

dr nauk humanistycznych

Anna Ryś

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

Kamienie szlachetne w literaturze starożytnej Grecji i Rzymu

uzyskała stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk humanistycznych

w zakresie Literaturoznawstwa, specjalność: filologia klasyczna

Recenzenci w postępowaniu habilitacyjnym: prof. UWr, dr hab. Lucyna Stankiewicz, prof. dr hab. Jerzy Andrzej Wojtczak-Szyszkowski, prof. dr hab. Maria Teresa Wichowa, ks. prof. dr hab. Augustyn Antoni Eckmann

Dyplom nr 776.


Gdańsk, 30 października 2014 r.

Data publikacji: wtorek, 4 listopada 2014 roku, 13:16
Ostatnia modyfikacja: wtorek, 29 grudnia 2015 roku, 17:37
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: Regina Zaremba