Arkadiusz Kozłowski | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Arkadiusz Kozłowski

Uchwałą Rady Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 23 października 2014 roku

Arkadiusz Kozłowski

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

 Rola i wykorzystanie informacji spoza próby  w badaniach ankietowych

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk ekonomicznych

w zakresie Ekonomii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Mirosław Wojciech Szreder

Recenzenci: prof. UE, dr hab. Elżbieta Gołata, prof. UE, dr hab. Tadeusz Witold Bołt

Dyplom nr 3832.


Gdańsk, 28 października 2014 r.