fbpx Adam Jakub Krzystyniak | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Adam Jakub Krzystyniak | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Adam Jakub Krzystyniak

Uchwałą Rady Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 07 listopada 2014 roku

Adam Jakub Krzystyniak

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

Application of expanded CD4+CD25highCD127low/negT regulatory cells in transplantation

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk biologicznych

w zakresie Biochemii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Piotr Trzonkowski

Recenzenci: prof. dr hab. Jacek Bigda, dr hab. Przemysław Andrzej Lewkowicz

Dyplom nr 3836.


Gdańsk, 19 listopada 2014 r.