fbpx Piotr Paweł Grzybowski | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Piotr Paweł Grzybowski

Piotr Paweł Grzybowski

Uchwałą Rady Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 20 listopada 2014 roku

Piotr Paweł Grzybowski

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Model transferu wiedzy ekonomicznej między uczelniami a praktyką gospodarczą”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk ekonomicznych

w zakresie Nauk o zarządzaniu

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. UG, dr hab. Halina Czubasiewicz

Recenzenci: prof. dr hab. inż. Zbigniew Malara, prof. dr hab. Bogdan Nogalski

Dyplom nr 3847.


Gdańsk, 26 listopada 2014 r.

Data publikacji: poniedziałek, 1 grudnia 2014 roku, 13:49
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 1 grudnia 2014 roku, 13:50
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Regina Zaremba
Treść wprowadzona przez: Regina Zaremba