fbpx Małgorzata Niesiobędzka | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Małgorzata Niesiobędzka

Małgorzata Niesiobędzka

Uchwałą Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 06 listopada 2014 roku

Małgorzata Niesiobędzka

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

Dlaczego nie płacimy podatków? Psychologiczna analiza uchylania się od opodatkowania

uzyskała stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk społecznych

w zakresie Psychologii

Recenzenci w postępowaniu habilitacyjnym: prof. dr hab. Tomasz Wojciech Zaleśkiewicz, prof. dr hab. Barbara Jadwiga Kożusznik, prof. dr hab. Tadeusz Tyszka, prof. UG, dr hab. Anna Maria Zawadzka

Dyplom nr 779.


Gdańsk, 20 listopada 2014 r.

Data publikacji: wtorek, 2 grudnia 2014 roku, 11:29
Ostatnia modyfikacja: wtorek, 2 grudnia 2014 roku, 11:30
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Regina Zaremba
Treść wprowadzona przez: Regina Zaremba