fbpx Irena Ewa Naguszewska | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Irena Ewa Naguszewska | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Irena Ewa Naguszewska

Uchwałą Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 04 grudnia 2014 roku

Irena Ewa Naguszewska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Stowarzyszenie Ligi Kobiet Polskich w przemianach politycznych Polski XX i początku XXI wieku”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk społecznych

w zakresie Nauk o polityce

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. PG, dr hab. Krystyna Ewa Gomółka

Recenzenci: prof. UG, dr hab. Tadeusz Dmochowski, prof. dr hab. Edward Olszewski

Dyplom nr 3856.


Gdańsk, 11 grudnia 2014 r.