fbpx Marcin Andrzej Całbecki | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Marcin Andrzej Całbecki

Marcin Andrzej Całbecki

Uchwałą Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 27 listopada 2014 roku

dr nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa

Marcin Andrzej Całbecki

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

Zapośredniczona tożsamość. Tematy środkowoeuropejskie a polska literatura współczesna

uzyskał stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk humanistycznych

w zakresie Literaturoznawstwa, specjalność: historia literatury polskiej XX i XXI wieku

Dyplom nr 782.


Gdańsk, 02 grudnia 2014 r.

Data publikacji: poniedziałek, 12 stycznia 2015 roku, 11:12
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 12 stycznia 2015 roku, 11:17
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Regina Zaremba
Treść wprowadzona przez: Regina Zaremba