fbpx Jagienka Jowanka Rześny-Cieplińska | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Jagienka Jowanka Rześny-Cieplińska

Jagienka Jowanka Rześny-Cieplińska

Uchwałą Rady Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 03 grudnia 2014 roku

Jagienka Jowanka Rześny-Cieplińska

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

Organizatorzy transportu w kształtowaniu ładu przestrzennego gospodarki

uzyskała stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk ekonomicznych

w zakresie Ekonomii

Recenzenci w postępowaniu habilitacyjnym: prof. dr hab. Czesław Kazimierz Domański, prof. dr hab. Andrzej Stanisław Grzelakowski, prof. dr hab. Piotr Jacek Niedzielski, prof. dr hab. Krystyna Wojewódzka-Król

Dyplom nr 789.


Gdańsk, 11 grudnia 2014 r.

Data publikacji: poniedziałek, 19 stycznia 2015 roku, 14:06
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 19 stycznia 2015 roku, 14:10
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Regina Zaremba
Treść wprowadzona przez: Regina Zaremba