fbpx Przemysław Różański | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Przemysław Różański

Przemysław Różański

Uchwałą Rady Wydziału Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 28 listopada 2014 roku

Przemysław Różański

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

Amerykańscy Żydzi i amerykańska dyplomacja wobec kwestii żydowskiej w Polsce 1922 - 1939

uzyskał stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk humanistycznych

w zakresie Historii, specjalność: historia powszechna najnowsza

Recenzenci w postępowaniu habilitacyjnym: prof. dr hab. Jadwiga Teresa Kiwerska, prof. dr hab. Andrzej Mania, prof. UMCS, dr hab. Konrad Paweł Zieliński, prof. UG, dr hab. Grzegorz Berendt

Dyplom nr 790.


Gdańsk, 12 grudnia 2014 r.

Data publikacji: wtorek, 20 stycznia 2015 roku, 9:26
Ostatnia modyfikacja: wtorek, 20 stycznia 2015 roku, 9:32
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Regina Zaremba
Treść wprowadzona przez: Regina Zaremba