fbpx Alicja Zofia Fandrejewska | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Alicja Zofia Fandrejewska

Alicja Zofia Fandrejewska

Uchwałą Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 15 stycznia 2015 roku

Alicja Zofia Fandrejewska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Dwóch Filipów Rothów: od czystej zabawy do śmiertelnej powagi”

„The Two Philips Roths: From Sheer Playfulness to Deadly Seriousness”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Literaturoznawstwa, specjalność: literatura amerykańska

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. UG, dr hab. Andrzej Ceynowa

Recenzenci: prof. UMCS, dr hab. Jerzy Durczak, prof. UG, dr hab. Marek Wilczyński

Dyplom nr 3870.


Gdańsk, 12 lutego 2015 r.

Data publikacji: piątek, 13 lutego 2015 roku, 13:21
Ostatnia modyfikacja: piątek, 17 kwietnia 2015 roku, 12:22
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Regina Zaremba
Treść wprowadzona przez: Regina Zaremba