fbpx Joanna Elżbieta Siwińska | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Joanna Elżbieta Siwińska | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Joanna Elżbieta Siwińska

Uchwałą Rady Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 10 lipca 2015 roku

magister Biotechnologii

Joanna Elżbieta Siwińska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

Zmienność naturalna Arabidopsis thaliana jako narzędzie w badaniach molekularnych podstaw biosyntezy kumaryn 

Natural variation in Arabidopsis thaliana as a tool to study molecular genetic basis of coumarins biosynthesis

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk biologicznych

w zakresie Biochemii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Ewa Łojkowska

Promotor pomocniczy: dr Anna Ihnatowicz
Recenzenci: prof. dr hab. Agnieszka Ewa Sirko, prof. dr hab. Zofia Katarzyna Szweykowska-Kulińska

Dyplom nr 3939.


Gdańsk, 14 lipca 2015 r.

Streszczenie

ZałącznikWielkość
PDF icon Streszczenie354.57 KB

Recenzje

ZałącznikWielkość
PDF icon recenzja 11.26 MB
PDF icon recenzja 23.69 MB