fbpx Mirosława Wójtowicz | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Mirosława Wójtowicz

Mirosława Wójtowicz

Uchwałą Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 12 marca 2015 roku

Mirosława Wójtowicz

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

Rola biblioterapii i biblioteki szkolnej w pracy z uczniami z dysleksją i uczniami ryzyka dysleksji

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Literaturoznawstwa, specjalność: literatura polska - biblioterapia

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Michał Piotr Błażejewski

Recenzenci: prof. dr hab. Marta Bogdanowicz, prof. USz, dr hab. Urszula Chęcińska

Dyplom nr 3883.


Gdańsk, 16 marca 2015 r.

Data publikacji: wtorek, 17 marca 2015 roku, 10:58
Ostatnia modyfikacja: piątek, 10 kwietnia 2015 roku, 11:09
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Anna Malcer-Zakrzacka
Treść wprowadzona przez: Regina Zaremba