fbpx Teresa Celina Radziejewska | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Teresa Celina Radziejewska

Teresa Celina Radziejewska

Uchwałą Rady Wydziału Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 13 marca 2015 roku

Teresa Celina Radziejewska

na podstawie osiągnięcia naukowego pod tytułem:

Meiobenthos in the Sub-equatorial Pacific Abyss: A Proxy in Anthropogenic Impact Evaluation

oraz oceny aktywności naukowej

uzyskała stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk o Ziemi

w zakresie Oceanologii

Recenzenci w postępowaniu habilitacyjnym: prof. dr hab. Jacek Waldemar Siciński, prof. IO PAN,dr hab. Maria Anna Włodarska-Kowalczuk, dr hab. Maria Szymelfenig

Przewodniczący komisji habilitacyjnej: dr hab. Andrzej Kaim

Dyplom nr 802.


Gdańsk, 19 marca 2015 r.

Wniosek

ZałącznikWielkość
PDF icon wniosek.pdf62.57 KB

Autoreferat

ZałącznikWielkość
PDF icon autoreferat1.41 MB

Self-presentation

ZałącznikWielkość
PDF icon Self-presentation1.28 MB

Komisja habilitacyjna

ZałącznikWielkość
PDF icon Komisja habilitacyjna955.46 KB

Harmonogram

ZałącznikWielkość
PDF icon harmonogram_postepowania_habilitacyjnego.pdf29.7 KB

Uchwała

ZałącznikWielkość
PDF icon uchwała228.73 KB
Data publikacji: piątek, 27 marca 2015 roku, 11:26
Ostatnia modyfikacja: środa, 2 grudnia 2015 roku, 12:53
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Alicja Bielińska
Treść wprowadzona przez: Regina Zaremba