Agnieszka Herman | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Agnieszka Herman

Uchwałą Rady Wydziału Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 13 marca 2015 roku

dr nauk o Ziemi

Agnieszka Herman

na podstawie osiągnięcia naukowego pod tytułem:

Analiza i modelowanie dynamiki lodu morskiego z wykorzystaniem metod fizyki materiałów ziarnistych

oraz oceny aktywności naukowej

uzyskała stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk o Ziemi

w zakresie Oceanologii

Recenzenci w postępowaniu habilitacyjnym: prof. dr hab. Jacek Adam Jania, prof. dr hab. inż. Jacek Tejchman-Konarzewski, prof. IBW PAN, dr hab. Ryszard Staroszczyk

Przewodniczący komisji habilitacyjnej: prof. dr hab. Stanisław Ryszard Massel

Dyplom nr 801.


Gdańsk, 19 marca 2015 r.

Wniosek

ZałącznikWielkość
PDF icon wniosek.pdf305.99 KB

Komisja habilitacyjna

ZałącznikWielkość
PDF icon skład komisji953.51 KB

Harmonogram

ZałącznikWielkość
PDF icon harmonogram29.42 KB

Uchwała

ZałącznikWielkość
PDF icon uchwala.pdf228.77 KB