fbpx Mariusz Jan Kraska | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Mariusz Jan Kraska

Mariusz Jan Kraska

Uchwałą Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 26 marca 2015 roku

dr nauk humanistycznych w zakresie Literaturoznawstwa

Mariusz Jan Kraska

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

Prosta sztuka zabijania. Figury czytania kryminału

uzyskał stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk humanistycznych

w zakresie Literaturoznawstwa, specjalność: Teoria literatury i literatura popularna

Recenzenci w postępowaniu habilitacyjnym: prof. UWr, dr hab. Anna Gemra, prof. SWPS, dr hab. Mariusz Maciej Czubaj, dr hab. Piotr Łuszczykiewicz, prof. UG, dr hab. Jerzy Szyłak

Dyplom nr 804.


Gdańsk, 30 marca 2015 r.

Data publikacji: czwartek, 2 kwietnia 2015 roku, 7:52
Ostatnia modyfikacja: czwartek, 2 kwietnia 2015 roku, 8:10
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Regina Zaremba
Treść wprowadzona przez: Regina Zaremba