fbpx Łukasz Marek Męczykowski | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Łukasz Marek Męczykowski

Łukasz Marek Męczykowski

Uchwałą Rady Wydziału Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 13 marca 2015 roku

Łukasz Marek Męczykowski

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

Uzbrojenie Local Defence Volunteers/Home Guard w latach 1940 - 1945. Studium z dziejów militarnej kultury materialnej

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Historii, specjalność: historia najnowsza powszechna

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Krzysztof Maciej Kowalski

Recenzenci: prof. dr hab. Mieczysław Nurek, prof. dr hab. Józef Smoliński

Dyplom nr 3886.


Gdańsk, 18 marca 2015 r.

Data publikacji: czwartek, 2 kwietnia 2015 roku, 8:39
Ostatnia modyfikacja: wtorek, 18 sierpnia 2015 roku, 12:47
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Regina Zaremba
Treść wprowadzona przez: Regina Zaremba