fbpx Joanna Hołub-Iwan | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Joanna Hołub-Iwan

Joanna Hołub-Iwan

Uchwałą Rady Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 23 kwietnia 2015 roku

Joanna Hołub-Iwan

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

Koncepcja systemu informacji marketingowej w zarządzaniu zdrowiem publicznym

uzyskała stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk ekonomicznych

w zakresie Nauk o zarządzaniu

Recenzenci w postępowaniu habilitacyjnym: prof. dr hab. Maria Hanna Romanowska, prof. dr hab. Bogdan Sojkin, prof. dr hab. Bogna Mirosława Pilarczyk, prof. UG, dr hab. Zenobiusz Wojciech Żurawik

Dyplom nr 805.


Gdańsk, 27 kwietnia 2015 r.

Data publikacji: wtorek, 5 maja 2015 roku, 12:10
Ostatnia modyfikacja: wtorek, 5 maja 2015 roku, 12:13
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Regina Zaremba
Treść wprowadzona przez: Regina Zaremba