fbpx Grażyna Maria Łopuszańska-Kryszczuk | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Grażyna Maria Łopuszańska-Kryszczuk | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Grażyna Maria Łopuszańska-Kryszczuk

Na wniosek Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego

Grażyna Maria Łopuszańska-Kryszczuk

uzyskała w dniu 02 kwietnia 2015 roku tytuł naukowy

profesora nauk humanistycznych


Gdańsk, 10 kwietnia 2015 r.