fbpx Jakub Henryk Szlachetko | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jakub Henryk Szlachetko | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jakub Henryk Szlachetko

Uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 18 maja 2015 roku

Jakub Henryk Szlachetko

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

Udział podmiotów spoza systemu administracji publicznej w stanowieniu aktów prawa miejscowego przez organy jednostek samorządu terytorialnego

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk prawnych

w zakresie Prawa

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. UG, dr hab. Tomasz Bąkowski

Recenzenci: prof. UG, dr hab. Mariusz Bogusz, dr hab. Jerzy Piotr Korczak

Dyplom nr 3905.


Gdańsk, 21 maja 2015 r.