fbpx Michał Rafał Rynkiewicz | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Michał Rafał Rynkiewicz | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Michał Rafał Rynkiewicz

Uchwałą Rady Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 21 maja 2015 roku

Michał Rafał Rynkiewicz

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

Model wdrażania telepracy w firmach informatycznych

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk ekonomicznych

w zakresie Nauk o zarządzaniu

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Stanisław Wrycza

Recenzenci: prof. dr hab. Zygmunt Drążek, prof. SGH, dr hab. Andrzej Sobczak

Dyplom nr 3906.


Gdańsk, 26 maja 2015 r.