fbpx Michał Rafał Rynkiewicz | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Michał Rafał Rynkiewicz

Michał Rafał Rynkiewicz

Uchwałą Rady Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 21 maja 2015 roku

Michał Rafał Rynkiewicz

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

Model wdrażania telepracy w firmach informatycznych

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk ekonomicznych

w zakresie Nauk o zarządzaniu

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Stanisław Wrycza

Recenzenci: prof. dr hab. Zygmunt Drążek, prof. SGH, dr hab. Andrzej Sobczak

Dyplom nr 3906.


Gdańsk, 26 maja 2015 r.

Data publikacji: wtorek, 2 czerwca 2015 roku, 10:04
Ostatnia modyfikacja: wtorek, 29 grudnia 2015 roku, 16:53
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: Regina Zaremba