fbpx Hanna Wojewódka | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Hanna Wojewódka | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Hanna Wojewódka

Uchwałą Rady Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 02 lipca 2015 roku

magister Matematyki

Hanna Wojewódka

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Ergodyczne własności pewnych stochastycznych układów dynamicznych”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk matematycznych

w zakresie Matematyki

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Tomasz Jakub Szarek

Recenzenci: Prof. dr hab. Karol Józef Baron, Prof. dr hab. Anna Maria Zdunik

Dyplom nr 3934.


Gdańsk, 08 lipca 2015 r.

Recenzje

ZałącznikWielkość
PDF icon prof. dr_hab. karol_baron.pdf1.25 MB
PDF icon prof. dr_hab. anna_zdunik.pdf2.51 MB